loader

Oblast istraživanja

Na Departmanu za saobraćaj permanentno se vrše istraživanja iz oblasti: bezbednosti saobraćaja, regulacije i upravljanja saobraćajem, ekspertiza u oblasti saobraćajnih nezgoda, javnog prevoza putnika i robe, istraživanja u oblasti logistike preduzeća, poštanskog saobraćaja i telekomunikacija. U okviru departmana funkcionišu 4 katedre.

Katedra za drumske saobraćajne sisteme

Nastavna delatnost Katedre za drumske saobraćajne sisteme obuhvata uže stručno-naučne discipline: Planiranje i regulisanje saobraćaja i Bezbednost saobraćaja.

Katedra za tehnologije transportno-logističkih sistema

Katedra danas ima 9 članova i bavi se naučno – stručnim oblastima organizacije i tehnologije transportnih sistema drumskog, železničkog i vodnog saobraćaja. Katedra je aktivna u naučno-istraživačkom radu kroz učešće na projektima i saradnju sa privredom i organima uprave na državnom i lokalnom nivou.

Katedra za logistiku i intermodalni transport

U okviru predmeta Katedre stiču se znanja iz: špedicije, logističkih procesa i podsistema, logistike preduzeća, logističkih strategija, upravljanja lancima snabdevanja, upravljanja informacijama u logistici, intermodalnog transporta, održive logistika, logističkih centara, elektronske logistike

Katedra za poštanski saobraćaj i komunikacije.

Znanja stečena na studijskim programima ove Katedre treba da omoguće studentima da u dovoljnoj meri razumeju osnovne principe iz različitih oblasti saobraćaja i telekomunikacija, steknu neophodna teoretska znanja kao i da ovladaju konkretnim stručnim znanjima za realizaciju savremenih tehničkih sistema.

1.645

Diplomiranih inženjera

1050

Studenata

180

Mesta za upis

70+70

Saobraćaj i transport

20+20

Poštanski saobraćaj i telekomunikacije

U susret humanom gradu

http://humanecityns.org/

Logic

https://logic.sf.bg.ac.rs/

Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju POSTEL

http://postel.sf.bg.ac.rs/

Međunarodno savetovanje „Road Accidents Prevention“

services

Istorija

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal.

services

What We Do

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal.

services

Our Mission

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal.

Projekat finansiran od strane MNPTR

Inovativna naučna i umetnička ispitivanja iz domena delatnosti Fakulteta tehničkih nauka (ev. broj ), 2019-2021.

Projekat finansiran od strane USAID fond

Intelligent Forecasting Field Implementation; 2021-2022.

Projekat finansiran od strane MNPTR

Razvoj i primena optimizacionih metoda u oblikovanju lanaca snabdevanja i distribucije pri oblikovanju distribucionog centra za logističku podršku velikoserijskoj proizvodnji (ev. broj TR36030), 2011-2019.

Projekat finansiran od u okviru Horizon 2020 programa

Voice controlled logistic system for automation in meat production (selected for realization under the open call within the project "Smart logistics for manufacturing - L4MS" (ev. broj 767642) , 2019-2020.

Projekat bilateralne saradnje SRB i CG

Informacioni sistemi za podrsku kolaborativnim kurirskim sluzbama u gradskim sredinama

Projekat

Opis projekata...

U pripremi...

U pripremi...

U pripremi...

U pripremi...

U pripremi...

U pripremi...

U pripremi...

U pripremi...

Učešće na naučno istraživačkim projektima:

 • Inovativna naučna i umetnička ispitivanja iz domena delatnosti Fakulteta tehničkih nauka (ev. broj ); Projekat finansiran od strane MNPTR, 2019-2021.
 • Intelligent Forecasting Field Implementation; projekat finansiran od strane USAID fonda; 2021-2022.
 • Razvoj i primena optimizacionih metoda u oblikovanju lanaca snabdevanja i distribucije pri oblikovanju distribucionog centra za logističku podršku velikoserijskoj proizvodnji (ev. broj TR36030); projekat finansiran od strane MNPTR, 2011-2019.
 • Razvoj i primena modela za upravljanje rizicima na koridorima 7 i 10 sa aspekta unapređenja saobraćajnog sistema Srbije (ev. broj TR36007); projekat finansiran od strane MNPTR, 2011-2019; .
 • Voice controlled logistic system for automation in meat production (selected for realization under the open call within the project "Smart logistics for manufacturing - L4MS" (ev. broj 767642); projekat finansiran od u okviru Horizon 2020 programa, 2019-2020.
 • Poslovne igre - razvoj interaktivnih i savremenih metoda za podučavanje i trening iz oblasti logistike i biznisa; projekat finansiran od strane MNPTR u okviru programa Bilateralne saradnje između Srbije i Slovačke; 2019-2021.
 • Future of Autonomous Mobility in Central Europe-FAME (ev. broj 21910300), projekat finansiran od strane Višegradskog fonda; 2019-2020.
 • Razvoj i primena naprednih modela za adaptivno planiranje i upravljanje transportnom na unutrašnjim plovnim putevima; projekat finansiran od strane MNPTR u okviru programa Bilateralne saradnje između Srbije i Kine; 2018-2019.
 • Analiza stanja iz oblasti transporta opasne robe za lokacije Matice NIS a.d. Novi Sad, naručilac: NIS a.d. Novi Sad, 2019.
 • Analiza transporta opasne robe za lokacije NAFTAGAS-Transport d.o.o. Novi Sad, naručilac: NAFTAGAS-Transport d.o.o. Novi Sad, 2021.

Istorija

Galerija

Zaposleni

Uspešnost studiranja

Saobraćaj i tranport OAS

Procenat studenata koji su diplomirali za 4 godine.

Poštanski saobraćaj i telekomunikacije

Procenat studenata koji su diplomirali za 4 godine.

Saobraćaj i tranport OAS

Procenat studenata koji su diplomirali za 5 godina.

Poštanski saobraćaj i telekomunikacije

Procenat studenata koji su diplomirali za 5 godina.

Studije

DEPARTMAN ZA SAOBRAĆAJ

U okviru Departmana za saobraćaj relaziju se studijski programi: Saobraćaj i transport (OAS i MAS), Poštanski saobraćaj i telekomunikacije (OAS i MAS) i Saobraćaj(DAS)..

Detaljnije

Saobraćaj i transport

Studijski program Saobraćaj i transport razvijen je na Fakultetu tehničkih nauka kao mulitdispicplinarni program koji, osim stručnih i stručno-aplikativnih znanja koja se izučavaju na katedrama Departmana za saobraćaj, uključuje i znanja koja se izučavaju na Departmanima za matematiku, mehaniku i fiziku, konstrukciono mašinstvo i projektovanje, građevinarstvo, računarstvo itd.

Detaljnije

Poštanski saobraćaj i telekomunikacije

Studijski program osnovnih akademskih studija Poštanskog saobraćaja i telekomunikacija su zajednički uspostavila dva departmana: Departman za saobraćaj i Departman za energitaku elektrotehniku i telekomunikacije. Cilj studijskog programa je da se obrazuje stručnjak koji poseduje dovoljno potrebnog znanja iz osnovnih inženjerskih disciplina (matematika, mehanika), iz saobraćaja, telekomunikacija, logistike, programiranja, automatizacije i primene savremenih informacionih tehnologija u saobraćaju.

Detaljnije

Osnovne akademske studije

Osnovne akademske studije, traju četiri godine (osam semestara), sa obavezom sticanja 240 ESPB (Evropski sistem prenosivih bodova), uključujući i završni rad, koji vredi 15 ESPB.

Detaljnije

Master akademske studije

Master studije, traje jednu godinu (dva semestra) i predstavlja nastavak osnovnih akademskih studija, sa obavezom sticanja dodatnih 60 ESPB, tako da završetkom drugog stepena student stiče ukupno 300 ESPB.

Detaljnije

Doktorske akademske studije

Doktorske studije, traju tri godine (šest semestara) i predstavlja nastavak diplomskih – master studija, sa obavezom sticanja 180 ESPB, tako da završetkom doktorskih studija student stiče ukupno 480 ESPB.

Detaljnije

ZAŠTO UPISATI STUDIJE SAOBRAĆAJA?

Saobraćaj i komunikacije su od suštinskog značaja za pojedinca i društvo u celini i osnova za razvoj drugih privrednih delatnosti.

Na našem departmanu studentu je omogućeno da nauči osnove funkcionisanja svakog vida saobraćaja, zatim da modeluje, projektuje, automatizuje, upravlja, održava, kontroliše i unapređuje saobraćajne sisteme. Kroz slušanje kurseva koji su definisani nastavnim planom i programom, student stiče adekvatna znanja i veštine i priprema se za profesionalnu akademsku i istraživačku karijeru.

 • Sticanje znanja o transportu kao privrednoj delatnosti koja služi kao logistička podrška u procesu proizvodnje i dimenzionisanju transportnih kapaciteta, troškovima, prevoznim putevima i izmeriteljima rada voznog parka.
 • Samostalan rad u transportnim preduzećima u oblasti projektovanja vezanim za organizaciju i tehnologiju javnog prevoza putnika.
 • Ovladavanje teorijskim i praktičnim znanjima vezanim za planiranje javnog prevoza putnika, mreže linija, integracije transportne ponude, potencijalne mobilnosti.
 • Sticanje znanja i veština u primeni informacionih tehnologija u transportu.
 • Upoznavanje sa tehnikama i metodama koje se primenjuju u postupcima prikupljanja podataka, analize, vrednovanja, prognoziranja i upravljanja saobraćajnom potražnjom kao i projektovanjem i regulisanjem saobraćajnih tokova i stacionarnog saobraćaja na putnoj i uličnoj mreži.
 • Znanja o vrstama, metodologiji sprovođenja i efektima različitih mera na osnovne faktore bezbednosti saobraćaja (ponašanje čoveka, bezbednost puteva i vozila, prevencija saobraćajnih nezgoda i sl.).

Diplomirani inženjeri saobraćaja imaju mogućnost sticanja licenci za izradu tehničke dokumentacije i odgovorne izvođače radova

Izrada tehničke dokumentacije:


 • SP 07-01 - Saobraćajno inženjerstvo – drumski saobraćaj
 • SP 07-02 - Saobraćajno inženjerstvo – železnički saobraćaj
 • SP 07-03 - Saobraćajno inženjerstvo – rečno-pomorski saobraćaj
 • SP 07-04 - Saobraćajno inženjerstvo – vazdušni saobraćaj
 • SP 07-05 - Saobraćajno inženjerstvo – telekomunikacioni saobraćaj i mreže
 • SP 07-06 - Saobraćajno inženjerstvo – logistika (integralni i industrijski saobraćaj)

 • Licencirani izvođači radova:


 • SI 07-01.1 - Saobraćajno inženjerstvo – drumski saobraćaj
 • SI 07-02.1 - Saobraćajno inženjerstvo – železnički saobraćaj
 • SI 07-03.1 - Saobraćajno inženjerstvo – telekomunikacioni saobraćaj i mreže
 • Detalje o uslovima za izdavanje licenci, kao i opis delatnosti za svaku od licenci se nalazi na sajtu Inženjerske komore Srbije Detaljnije

Licence za autoškole:


 • Predavači teorijske obuke
 • Ispitivači
 • Detalje o uslovima za izdavanje licenci, kao i opis delatnosti za svaku od licenci se nalazi na sajtu Detaljnije

Fakultet tehničkih nauka organizuje Stručno osposobljavanje Savetnika za bezbednost u transportu opasne robe u drumskom (ADR) i železničkom (RID) saobraćaju. Detaljnije

Microsoft Office, Microsoft Project, AutoCad, Visum, HTML, CSS, C,C++, Java, Julia, Matlab, QGIS, ...

Video prezentacija

U pripremi..

U pripremi...

U pripremi...

U pripremi...

U pripremi...

U pripremi...

UPIS

Prijemni ispit: MATEMATIKA SA LOGIKOM

30.12.2021.

Odlukom Nastavno-naučnog veća Fakulteta tehničkih nauka izmenjen je način polaganja prijemnog ispita. Za upis na studijske programe Saobraćaj i transport, Poštanski saobaraćaj i telekomunikacije polaže se prijemni ispit MATEMATIKA SA LOGIKOM.

Detaljnije

Matematika sa logikom

Prijemni ispit sadrži 10(deset) zadataka, traje 4 (četiri) sata, a maksimalan broj bodova je 60. Prvih 5 (pet) zadataka služi za proveru znanja iz matematike, a preostalih 5 (pet) zadataka služe za proveru logičkog zaključivanja.

Detaljnije

Zbirka zadataka i literatura za prijemni

13 Januar, 2022.

Zbirka "Priprema za prijemni ispit iz matematike" se može kupiti u skriptarnici Fakulteta po ceni od 750,00 dinara. Radno vreme Skriptarnice je radnim danima od 7 do 15 časova. Kontakt: 021 485-2106. Online zbirku možete pronaći OVDE.

Detaljnije

Pripremna nastava iz matematike za upis školsku 2022/2023

13 Januar, 2022.

Fakultet tehničkih nauka u narednom periodu organizovaće pripremnu nastavu za prijemni ispit iz matematike. Predavanja će držati profesori i asistenti sa Katedre za matematiku FTN-a. Biće ponovljeno srednjoškolsko gradivo sa posebnim naglaskom na oblasti koje su potrebne za polaganje prijemnog ispita i lakše praćenje fakultetskih predavanja. U zavisnosti od vrste prijemnog ispita, postoji: Grupa “A” – na prijemnom ispitu polažu samo matematiku, Grupa “B” – na prijemnom ispitu polažu matematiku i test sklonosti.

Detaljnije

Pripremna nastava iz matematike - UBRZANI KURS

28.04.2022. - 14:10

Fakultet tehničkih nauka će u narednom periodu organizovati pripremnu nastavu za prijemni ispit iz matematike. Predavanja će držati profesori i asistenti Katedre za matematiku FTN-a. Biće ponovljeno srednjoškolsko gradivo sa posebnim naglaskom na oblasti koje su potrebne za polaganje prijemnog ispita i lakše praćenje fakultetskih predavanja.

Detaljnije

Reč studenata..

Kontakt

Trg Dositeja Obradovića 6, 21102 Novi Sad

021 485 2488

ftnsaobracaj@gmail.com

Dan otvorenih vrata na FTN-u- 11.12.2023.

Fakultet tehničkih nauka će 16. decembra 2023. godine sa početkom u 10 časova otvoriti svoja vrata srednjoškolcima koji su zainteresovani za studiranje na najvećem fakultetu u Srbiji. Posetioci će imati priliku da na prezentaciji čuju sve o studijskim programima koje mogu upisati u školskoj 2024/2025. godini, ali i način polaganja prijemnog ispita, mogućnost konkurisanja na više studijskih programa ("PET ŽELJA"), statistici upisa prethodnih godina i ostalo. Sve vesti možete pratiti putem Facebook grupe BIĆU STUDENT FTN - UPIS 2024.

loader

Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji i sa preduzećem Yugologistics- 4.12.2023.

Fakultet tehničkih nauka sklopio je sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji i sa preduzećem Yugologistics, d.o.o. Studenti Departmana za saobraćaj moći će od sada i u ovom preuzeću da obavljaju stručnu praksu, pripremaju seminarske i diplomske radove. Preduzeće Yugologistics, d.o.o. je porodično preduzeće sa sedištem u Novom Sadu, koje pruža usluge transporta i špedicije. Deo je Knott grupacije u Srbiji.

loader

Stručne posete studenata Departmana za saobraćaj - smer Poštanski saobraćaj i telekomunikacije

U sredu 17.05.2023. godine studenti Departmana za saobraćaj smer Poštanski saobraćaj i telekomunikacije zajedno sa profesorima i asistentima organizovali su stručnu posetu PTT muzeju i Regionalnom poštansko-logističkom centru u Beogradu. Kustos muzeja upoznao je studente sa eksponatima koji svedoče o ulozi pošte i telekomunikacija u društvu. U okviru kompleksa Regionalnog poštansko-logističkog centra domaćin nam je bio Aleksandar Rendulić, zamenik direktora RJ RPLC Beograd. Studenti su imali priliku da se kroz interakciju bliže upoznaju sa savremenom tehnologijom koja omogućava automatizovanu i mehanizovanu preradu pisama i paketa. Takođe, studentima su predstavljeni moderni transportni i skladišni kapaciteti koji predstavljaju ključ efikasnog upravljanja procesima snabdevanja. Kroz stručne posete, studentima je pružena mogućnost da svoja teorijska znanja koja stiču na fakultetu, dopune novim praktičnim znanjima. Stručne posete studenata smera Poštanski saobraćaj i telekomunikacije čine samo jedan oblik praktične nastave koja se realizuje na Fakultetu tehničkih nauka. Utisci koje su poneli svedoče o značaju ovih poseta.

STRUČNA POSETA PROFESORA I STUDENATA DEPARTMANA ZA SAOBRAĆAJ PREDUZEĆU "HEINEKEN SRBIJA" NOVI SAD

U četvrtak 11. maja 2023. godine, kompaniju Heineken Srbija u Novom Sadu posetila grupa studenata i profesora u organizaciji Departmana za saobraćaj, Katedre za poštanski saobraćaj i komunikacije. Transport team leader Milica Nikolić bivši student smera poštanski saobraćaj i telekomunikacije kroz razgovor sa studentima je predstavila kompaniju i njen razvojni put i logističke usluge koje se odvijaju u kompaniji. Takođe sa mladim kolegama podelila je priču o svom karijernom putu i odgovorila na sva pitanja zainteresovanih studenta. Takođe predstavila je svoje saradnike koji su opisali svoj proces rada i približili studentima koji poslovi ih očekuju nakon završenih studija. Zahvaljujemo se kompaniji Heineken Srbija i transport team leaderu kompanije Milici Nikolić na gostoprimstvu i odličnoj prezentaciji.

loader loader

STRUČNA POSETA PROFESORA I STUDENATA DEPARTMANA ZA SAOBRAĆAJ PREDUZEĆU “SIGNAL” D.O.O. SOMBOR

Studenti i profesori Fakulteta tehničkih nauka - Departmana za saobraćaj, 23. i 24 marta 2023. godine, posetili su preduzeće za proizvodnju i održavanje saobraćajne signalizacije, projektovanje i inženjering, “Signal” d.o.o. u Somboru, gde je organizovan Dan savremene tehnologije. Učesnicima su prezentovani poslovanje kompanije, partnerske firme koje sarađuju sa preduzećem “Signal”, kao i najveći klijenti firme, od kojih su mnogi bili i prisutni. Predstavnici partnerskih firmi iz Mađarske, Hrvatske, Nemačke, Bosne i Hercegovine i Crne Gore su, na postavljenim štandovima, predstavili mogućnosti i usluge koje nude u sklopu svojih preduzeća. Tokom posete studenti su mogli da se upoznaju sa radom pojedinih mašina za nanošenje oznaka na putu kao i najmodernijim tehnologijama izrade saobraćajnih znakova. Departman za saobraćaj posebnu zahvalnost duguje Savezu studenata FTN-a, koji je organizovao posetu naših studenata prethodno pomenutom događaju.

Šansa za praksu i posao-CONTINENTAL

Kompanija Continental ima program za studente završnih godina za obavljanje stručne prakse u periodu od 6 meseci, sa punim radnim vremenom i plaćenim osposobljavanjem. Postoji mogućnost da kvalitetni pojedinci budu primljeni posle toga za stalno. Studenti Departmana za saobraćaj mogu da konkurišu za pozicije iz oblasti logistike i špedicije. Više informacija je na Linku ili kod profesorice Đurđice Stojanović.

loader

Šansa za praksu i posao

U petak 25. novembra 2022. godine sa početkom u 13:00 h održaće se prezentacija kompanije Toyo Tires Srbija. Tom prilikom će predstavnici sektora predstaviti otvorene pozicije, treninge, programe mentorstva i obuka kao i mogućnost zapošljavanja nakon stučne prakse.

loader

Stručna poseta studenata Departmana za saobraćaj - kompaniji Cooper Standard Srbija d.o.o

U petak 28. oktobra 2022. godine, kompaniju Cooper Standard Srbija d.o.o. iz Sremske Mitrovice je u sklopu događaja „Manufacturing day“ posetila grupa studenata i profesora u organizaciji Katedre za tehnologije transportno - logističkih sistema Departmana za saobraćaj. Nakon uvodne prezentacije predstavljene od strane menadžmenta kompanije, kolege iz odeljenja logistike su dali značajno učešće u predstavljanju kompanije Cooper Standard Srbija, a studentima i profesorima, kroz prezentaciju i obilazak proizvodnje pružili detaljan uvid u odvijanje logističkih procesa u kompaniji. Kroz otvoreni razgovor koji su vodili menadžeri sa studentima tokom posete trudili su se da prenesu svoje iskustvo o procesima koji se odvijaju u kompaniji i približe izazove sa kojima se kompanija susreće. Veliku zahvalnost kompaniji Cooper Standard

loader

Stipendije kompanije Montop Pro Novi Sad doo

Stipendije kompanije Montop Pro Novi Sad doo - PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVE Detaljnije

Obuka savetnika za bezbednost u transport opasne robe

Obuka savetnika za bezbednost u transport opasne robe
Detaljnije

Stručna poseta studenata Departmana za saobraćaj - smer Poštanski saobraćaj i telekomunikacije Regionalnom poštansko-logističkom centru u Beogradu

Dana 13.05.2022. godine studenti Departmana za saobraćaj smer Poštanski saobraćaj i telekomunikacije zajedno sa profesorima i asistentima organizovali su stručnu posetu PTT muzeju i Regionalnom poštansko-logističkom centru u Beogradu....Kustos muzeja upoznao je studente sa neprocenjivom zbirkom poštanskih maraka i ostalih eksponata koji svedoče o ulozi pošte i telekomunikacija u društvu. Studenti su imali priliku i sami da koriste opremu koja je eksponat u PTT muzeju kako bi se upoznali sa tehnologijom koja se koristila u prošlosti. Ovom prilikom u PTT muzeju obišli su i trenutnu postavku pod nazivom: „Neviđeni Lubarda“ na kojoj je javnosti prvi put predstavljeno deset umetničkih slika Petra Lubarde iz privatnih kolekcija. U okviru kompleksa Regionalnog poštansko-logističkog centra domaćini su bili Viktor Kostić, zamenik direktora Funkcije poštanske mreže i Ana Mladenović iz RJ RPLC Beograd. Studenti su imali priliku da se bliže upoznaju sa savremenom tehnologijom koja omogućava automatizovanu i mehanizovanu preradu pisama i paketa. Takođe, studentima su predstavljena i nova električna vozila koja se koriste za dostavu pošiljaka u urbanim gradskim sredinama. Kroz ovu stručnu posetu, studentima je pružena mogućnost da svoja teorijska znanja koja stiču na fakultetu, dopune novim praktičnim znanjima iz oblasti prerade poštanskih pošiljaka, organizacije i kvaliteta. U pauzi između dve posete studenti su posetili i sajam automobila i upoznali se sa novitetima u oblasti auto industrije. Stručne posete studenata smera Poštanski saobraćaj i telekomunikacije čine samo jedan deo od oblika praktične nastave koja se realizuje na Fakultetu tehničkih nauka. Utisci koje su poneli svedoče o značaju ove posete.

PRIJAVA ZA UČEŠĆU NA ISTRAŽIVANJU U SAOBRAĆAJU – Novi Sad 2022.

U toku poslednje dve nedelje ovog meseca (maj 2022) obaviće se nekoliko povezanih istraživanja u saobraćajnom sistemu Grada Novog Sada. POZIVAMO VAS DA SE PRIJAVITE ZA UČEŠĆE u radu na prikupljanju podataka. Ukoliko ste zainteresovani popunite formular na sledećem linku:
PRIJAVA